Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Al. Wojska Polskiego 1 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów ponad dachem dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie administratora w Przasnyszu, ul. Kacza 9, lub przesłać e-mailem
na adres administratora zarzad@mzgkimprzasnysz.pl w terminie do dnia 30.01.2024 r. do godz. 900 .