Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej „Malinka” ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 prosi o złożenie oferty na wykonanie malowania klatek schodowych w budynku położonym w Przasnyszu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 – dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ.

Oferty prosimy składać do dnia 07.05.2024r. w siedzibie administratora ul. Kacza 9 lub przesłać e-mailem na adres administratora  zarzad@mzgkimprzasnysz.pl do godziny 1000.