Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu informuje, że udostępnia nową, bezpłatną usługę e-FAKTURA.

 

Korzyści wynikające z otrzymywania faktur elektronicznych:

  • e-FAKTURĘ otrzymają Państwo zaraz po jej wystawieniu, szybciej niż fakturę przesyłaną pocztą tradycyjną,
  • przechowujecie Państwo faktury bezpiecznie na swoim komputerze bez gromadzenia papierowych dokumentów,
  • pomagacie Państwo chronić środowisko naturalne.

 

Aby otrzymać e-FAKTURY należy:

  • zapoznać się z regulaminem otrzymywania e-FAKTUR (dostępny poniżej),
  • wypełnić wniosek – Załącznik nr 1 ZGODA (dostępny poniżej) lub w siedzibie Spółki ul. Kacza 9, Przasnysz w godz. 700-1500 w Biurze Obsługi Klienta ZWiK (pokój nr 4) lub w sekretariacie (pokój nr 8).

 

Wypełniony wniosek należy:

  • przesłać listem na adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.  z o.o. w Przasnyszu ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz lub
  • osobiście dostarczyć do siedziby Spółki ul. Kacza 9, Przasnysz w godz. 700-1500 do Biura Obsługi Klienta ZWiK (pokój nr 4) lub do sekretariatu (pokój nr 8).

 

Regulamin-e-Faktury