Dział Laboratorium świadczy usługi w zakresie:
  • badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,

  •  analizy wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

 

Woda jest bezpieczna do użycia, jeśli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Przasnysza jest codziennie monitorowana przez Dział Laboratorium.

 

Decyzja SANEPID o zatwierdzeniu badań wodyPOBIERZ
Certyfikat i zakres akredytowanych badań wody i ściekówPOBIERZ