Zakład Oczyszczania Miasta wykonuje usługi w zakresie:
 • odbioru odpadów,
 • odbioru nieczystości płynnych (opróżniania szamb),
 • oczyszczania placów, ulic i chodników na terenie miasta,
 • zamiatania mechanicznego (zamiatarka) ulic i placów,
 • zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie ulic, zwalczanie śliskości ulic, chodników i placów).

 

Harmonogramy odbioru odpadów
 

Gmina Miasto Przasnysz

  Gmina Krzynowłoga Mała

  Gmina Krasne

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)