Zakład Oczyszczania Miasta wykonuje usługi w zakresie:
  • odbioru odpadów,
  • odbioru nieczystości płynnych (opróżniania szamb),
  • oczyszczania placów, ulic i chodników na terenie miasta,
  • zamiatania mechanicznego (zamiatarka) ulic i placów,
  • zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie ulic, zwalczanie śliskości ulic, chodników i placów).

 

Harmonogramy odbioru odpadów
 

Gmina Miasto Przasnysz

Gmina Krasne

Gmina Krzynowłoga Mała

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)