Biuro Obsługi Klienta w zakresie odbioru odpadów i nieczystości płynnych mieści się w budynku administracyjnym bazy transportowej przy ul. Leszno 47.

Czynne jest w godzinach od 900 do 1300, tel.: 29 752 28 77.

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy przyjmowanie interesantów we wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów, informowanie, wyjaśnianie, udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy, druków, wniosków oraz bezpośrednie załatwianie zgłaszanych spraw lub kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych.

W szczególności do zadań Biura Obsługi Klienta należy:

  • zawieranie umów na odbiór odpadów
  • przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za odebrane odpady,
  • sprzedaż i dzierżawa pojemników na odpady,
  • przyjmowanie od interesantów skarg i wniosków i przekazywanie ich do dalszego załatwienia do sekretariatu Spółki.

Ustala się 30-dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta

Harmonogramy odbioru odpadów

Gmina Miasto Przasnysz

Gmina Krzynowłoga Mała

 

Gmina Krasne

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Odpady komunalne – co i gdzie wyrzucamy? – POBIERZ ULOTKĘ