Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Kaczej 9
ogłasza do sprzedaży:
samochód ciężarowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI

Ofertę z określeniem ceny brutto można składać w sekretariacie Spółki przy ul. Kaczej 9
w zamkniętej kopercie lub na adres e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl do dnia 09.04.2024r. do godz. 10.00

Osoba do kontaktu: Paweł Kozicki, tel: 609 909 006.

Wyżej wymieniony pojazd można obejrzeć w dniach 02.04.2024r. oraz 05.04.2024r, od godz. 8.00 do 14.00
na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zawodzie 70 w Przasnyszu.

Opis pojazdu wraz ze zdjęciami można pobrać tutaj:
samochód ciężarowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI