Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ZWAREK” ul. Sadowa 7, 06-300 Przasnysz ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 62 położonego w Przasnyszu przy ul. Sadowej 7 – dokumentację można pobrać tutaj:
POBIERZRegulamin
POBIERZZgłoszenie

Przetarg odbędzie się w siedzibie administratora nieruchomości w budynku biurowym MZGKiM sp. z o.o.  przy ul. Kaczej 9 w dniu 22.01.2024r. o godz. 1200.