Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o ma przyjemność poinformować, że w grudniu 2023 został zakupiony fabrycznie nowy specjalistyczny pojazd do odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Zakup został zrealizowany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, a dostawcą i producentem pojazdu jest EKOCEL Sp. z o.o. Wartość pojazdu wyniosła 1.130.985 zł brutto.

Pojazd wyposażony jest w pełni automatyczne urządzenie załadunkowe, zapewniające najwyższy komfort i bezpieczeństwo pracy, ale przede wszystkim znacznie krótsze cykle robocze. Korzystanie z niego jest bardzo proste – wystarczy przystawić pojemnik do listwy grzebieniowej, a reszta czynności odbywa się całkowicie automatycznie.

Dodatkowo pojazd wyposażony jest w rejestrator obrazu z 4 kamerami 360⁰ zamontowanymi na śmieciarce połączonymi z systemem GPS z możliwością podglądu wideo i lokalizacji GPS. Istnieje możliwość zdalnego podglądu stanu pojazdu na żywo oraz wstecz.

Ponadto pojazd posiada dynamiczny system wagowy, który umożliwia ważenie odpadów komunalnych w lokalizacji ich odbioru.

Na wyposażeniu pojazdu jest również system RFID pozwalający na szybką, bezprzewodową identyfikację pojemników na odpady.

Dla poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników pojazd wyposażono również w system komunikacji między kierowcą w kabinie pojazdu a operatorem obsługującym urządzenie załadunkowe.