OGŁOSZENIE o przetargu w trybie art. 70(1) – 70(5) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok   Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok.