OGŁOSZENIE

o przetargu w trybie art. 70(1) – 70(5)

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

za 2023 i 2024 rok

 

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok.

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.08.2023r., godz. 12:00. Komplet dokumentów przetargowych można pobrać tutaj: pobierz.