Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. poszukuje pracownika na następujące stanowisko:

ELEKTROMONTER – OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zakres obowiązków:
• Obsługa, konserwacja i dokonywanie bieżących napraw instalacji i urządzeń oczyszczalni ścieków
i przepompowni ścieków
• Prace porządkowe na terenie stacji oczyszczalni ścieków

Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe lub średnie
• Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
grupa 1, 2
• Mile widziane uprawnienia na dozór przy urządzeniach, sieciach i instalacjach grupa 1, 2
• Samodzielność i zdyscyplinowanie w działaniu
• Brak lęku wysokości
• Doświadczenie w zawodzie elektromontera

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV w siedzibie Spółki przy ul. Kaczej 9 w Przasnyszu
lub przesłanie na adres e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl

Z wybranymi osobami będziemy się kontaktować po dniu 11.04.2022r.