Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dębowej 4 prosi o złożenie oferty na wykonanie naprawy gzymsu górnego i ubytków w elewacji w budynku położonym w Przasnyszu przy ul. Dębowej 4 – dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ.

Oferty prosimy składać do dnia 23.01.2023r.  w siedzibie administratora ul. Kacza 9 lub przesłać e-mailem na adres administratora zarzad@mzgkimprzasnysz.pl do godziny 1300.