Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojskowa 2 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu płyt balkonowych dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie administratora w Przasnyszu, ul. Kacza 9, lub przesłać e-mailem
na adres administratora zarzad@mzgkimprzasnysz.pl w terminie do dnia 27.05.2024 r. do godz. 1100 .