Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojskowej 10 prosi o złożenie oferty na wykonanie remontu
i odnowienia elewacji oraz remontu płyt balkonowych budynku położonego w Przasnyszu przy ul. Wojskowej 10 – dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ.

Oferty prosimy składać do dnia 23.01.2023r.  w siedzibie administratora ul. Kacza 9 lub przesłać e-mailem na adres administratora zarzad@mzgkimprzasnysz.pl do godziny 1100.