Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ZWAREK” ul. Sadowa 7 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących prac:

– remont elewacji wraz z ociepleniem ścian oraz remont pokrycia dachowego  dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ

– modernizację i regulację hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę poziomów i odcinków pionów kanalizacyjnych w piwnicy dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie administratora w Przasnyszu, ul. Kacza 9, w terminie do dnia 28.01.2022 r. lub przesłać e-mailem na adres administratora – zarzad@mzgkimprzasnysz.pl:

– remont elewacji do godz. 1000

– modernizację instalacji c.o. do godz. 1015