Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dębowej 2 zaprasza do złożenia oferty na wymianę zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych  dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie administratora w Przasnyszu, ul. Kacza 9, w terminie do dnia 18.08.2021 r. lub przesłać e-mailem na adres administratora – zarzad@mzgkimprzasnysz.pl do godz. 1000 .