Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu jako administrator Wspólnoty Mieszkaniowej „Tęczowa I” zaprasza do złożenia oferty na wymianę monitoringu nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ul. Tęczowej 4, 6A, 6B, 6C, 6D oraz Żwirki i Wigury 15B dokumentację można pobrać tutaj: POBIERZ

Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie administratora w Przasnyszu, ul. Kacza 9, w terminie do dnia 18.06.2021 r. do godz. 1100 .

Uwaga: Wspólnota Mieszkaniowa „Tęczowa I” informuje, że wydłuża termin składania ofert na wymianę monitoringu do dnia 21.06.2021r. do godz. 1100. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021r. o godz. 1115.