Burmistrz Przasnysza zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie logo konsultacji społecznych w zakresie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przasnysz.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Przasnysza w wieku do 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostępnym http://przasnysz.biuletyn.net/?bip=2&cid=1441&id=9097

Dla 10 autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe w formie kart podarunkowych do salonów EMPIK.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie MIASTA PRZASNYSZ.

Realizacja w ramach Projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.