Z dniem 01 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe (na których prowadzona jest działalność gospodarcza) zostały wyłączone z systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Przasnysz. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

O ile jesteście Państwo zainteresowani zawarciem takiej umowy prosimy o złożenie wniosku zawierającego wszystkie niezbędne dane w celu przygotowania oferty i projektu umowy w formie pisemnej w siedzibie Spółki ul. Kacza 9 bądź drogą e-mailową na adres : zarzad@mzgkimprzasnysz.pl .

Wniosek można odebrać osobiście w sekretariacie Spółki na ul. Kaczej 9 oraz w BOK Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Leszno 47. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w BOK Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Leszno 47 lub pod nr tel. (029) 752 28 77.