Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w związku z budową na sieci wodociągowej w ul.Żwirki i Wigury w dniu 31.05.2024 r. (piątek) w godzinach od 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Żwirki i Wigury na odcinku od al. Jana Pawła II do granic Miasta Przasnysz.
Przerwa w dostawie wody n
a wskazanym odcinku dotyczy wyłącznie posesji przy ul. Żwirki i Wigury o nr nieparzystych oraz posesji przy ul. Żwirki i Wigury 82.

Przepraszamy za utrudnienia.