Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi.