Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu przypomina, że od 1 stycznia 2021r. wprowadził indywidualne rachunki bankowe dla wpłat zobowiązań z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Informacje o numerach nadanych rachunków zostały Państwu dostarczone w miesiącu grudniu 2020r. do skrzynek na listy.

Indywidualne rachunki bankowe służą tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za faktury za  dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Stąd prosimy o niedokonywanie wpłat na powyższe rachunki bankowe za inne usługi typu opłata czynszu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.