Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ul. Lotników. W związku z awarią sieci wodociągowej zamknięto wodę w ul. Lotników na odcinku od ul. Jana Brzechwy do ul. Żwirki i Wigury.
Trwa usuwanie awarii.
Przewidujemy, że awaria zostanie usunięta do godz. 16:00.