Informacja o dostarczaniu faktur w miesiącu lutym 2021r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu informuje, że z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w miesiącu lutym 2021r. dostarczane będą do skrzynek pocztowych bez potwierdzania.

czytaj więcej

Informacja o indywidualnych rachunkach bankowych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu przypomina, że od 1 stycznia 2021r. wprowadził indywidualne rachunki bankowe dla wpłat zobowiązań z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Informacje o numerach nadanych rachunków zostały Państwu dostarczone w miesiącu grudniu 2020r. do skrzynek na listy. Indywidualne rachunki bankowe

czytaj więcej

Informacja w sprawie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (działalność gospodarcza)

Z dniem 01 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe (na których prowadzona jest działalność gospodarcza) zostały wyłączone z systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Przasnysz. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

czytaj więcej