MZGKIM w Przasnyszu zakupił nowy specjalistyczny pojazd do odbioru i wywozu odpadów komunalnych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o ma przyjemność poinformować, że w grudniu 2023 został zakupiony fabrycznie nowy specjalistyczny pojazd do odbioru i wywozu odpadów komunalnych. Zakup został zrealizowany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, a dostawcą i producentem pojazdu jest EKOCEL

czytaj więcej

Płukanie sieci wodociągowej

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że od dnia 05.11.2023r. od godziny 22:00 rozpoczną się prace związane z płukaniem sieci wodociągowej na terenie Miasta Przasnysz.

czytaj więcej

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Akacjowej, ul.Dębowej i ul. Lipowej

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami dotyczącymi wymiany sieci wodociągowej w ul. Akacjowej, ul. Dębowej i ul. Lipowej w dniach od 11.09.2023r. w godzinach od 10:00 do 15:00 (w dni robocze) mogą występować przerwy w dostawie wody. Przewidujemy, iż ten etap

czytaj więcej