Zapytanie ofertowe- Modernizacja sieci wodociągowej na ujęciu wody w Przasnyszu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane: Modernizacja sieci wodociągowej na ujęciu wody w Przasnyszu- etap III. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio

czytaj więcej

Płukanie sieci

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w godzinach dziennych i nocnych trwa płukanie sieci wodociągowej. W związku z tym na terenie miasta mogą być widoczne wypływy wody z hydrantów oraz okresowo może być zauważalne obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej. Płukanie sieci jest czynnością profilaktyczną mającą

czytaj więcej

Informacja o likwidacji kasy

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2022r. KASA Spółki i Wspólnot Mieszkaniowych zostanie zlikwidowana. W związku z tym dokonywanie płatności gotówkowych w siedzibie Spółki nie będzie możliwe.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Przasnysza zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie logo konsultacji społecznych w zakresie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przasnysz. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Przasnysza w wieku do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostępnym http://przasnysz.biuletyn.net/?bip=2&cid=1441&id=9097 Dla 10 autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe w formie

czytaj więcej